صافی نیوز

برچسب: استادیوم

صافی نیوز /  استادیوم Henningsvær یک زمین فوتبال منحصر به فرد است که در روستایی در جزایر لوفوتن نروژ واقع شده است.