صافی نیوز

برچسب: اسماعیل حاجی زاده

صفی – اسماعیل حاجی زاده به عنوان سرپرسرست جدید فولاد انتخاب شد.