صافی نیوز

برچسب: اسپی مزگت

اسپی مزگت
صافی نیوز / اسپی مزگت از دو کلمه «اسپی» در زبان تالشی به معنای سفید و «مزگت» در زبان اوستا به معنای «مسجد» تشکیل شده است.