صافی نیوز

برچسب: اللهوردی ارجمند

آراز معین و الهوردی ارجمند
صافی نیوز / طی مراسمی دکتر آراز معین پزشک متخصص و جراح عمومی از پزشکان سرشناس منطقه به عنوان سرپرست بیمارستان سینای مراغه معرفی شد.