صافی نیوز

برچسب: الهه کولایی

صافی نیوز / «الهه کولایی» معتقد است زنان مانند مردان خواستار آزادی‌های قانونی و احترام به شأن انسانی و نگاه غیرجنسیتی به خود هستند که وعده داده شده بود برخلاف نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری، در نظام اسلامی تحقق خواهد یافت.
الهه کولایی
صافی نیوز / استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: کارل پوپر می گوید: دموکراسی، نه به معنای حاکمیت مردم است، نه حاکمیت اکثریت. مردم یا اکثریت هیچ وقت حکومت نکرده‌اند. مبنا و معیار دیگری نیاز است.