صافی نیوز

برچسب: الهوردی ارجمند

الهوردی ارجمند
صافی نیوز / رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه از مراجعه بیش از ۴۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به مرکز درمانی امیرالمومنین (ع) مراغه خبر داد و افزود: ۲۵ درصد از این بیماران از شهر های اطراف و حتی استان های دیگر از خدمات درمانی و اورژانسی این بیمارستان استفاده کرده اند.