صافی نیوز

برچسب: امیرحسین بهداد

جلسه رفع موانع تولید در مراغه
صافی نیوز / رییس جهاد کشاورزی مراغه: این شهرستان به عنوان قطب تولید مرغ و تخم مرغ در آذربایجان شرقی شناخته می شود.