صافی نیوز

برچسب: امین کاویانی نژاد

صافی – امین کاویانی نژاد به دیدار فینال وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام «وهبی امره» ترکیه راه یافت.