صافی نیوز

برچسب: انجمن دوچرخه سواری

صافی – رئیس هیات دوچرخه سواری مراغه گفت: بزودی طرح سه شنبه های بدون خودرو در در این شهرستان اجرا می شود.