صافی نیوز

برچسب: ایجاد اشتغال

صولت مرتضوی
صافی نیوز / وزیر کار گفت: پیش‌بینی ما برای امسال ایجاد یک‌میلیون شغل است.
صافی نیوز / معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه دولت برای اشتغال افراد کم درآمد گفت: در راستای تشویق کارآفرینان در به کارگیری کارگران سه دهک کم درآمد حق بیمه سهم کارفرما به مدت یکسال توسط دولت پرداخت می‌شود.