صافی نیوز

برچسب: ایوب آقاخانی

صافی – سی و چهارمین کتاب ایوب آقاخانی، نخستین رمان او محسوب می‌شود که از سوی نشر «عنوان» در تیراژ یک هزار جلد منتشر شده است.