صافی نیوز

برچسب: بانه

حوادث، حادثه، تجاوز، دختر
صافی نیوز / گزارشي از وضعيت وخيم زن 28ساله اي که 11سال است از شوهر و پدرشوهرش کتک مي خورد.