صافی نیوز

برچسب: بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی

صافی – مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر تبریز رسیدن به تمدن عظیم اسلامی را هدف مهم برپایی انقلاب اسلامی دانست و گفت: اولین قدم ها به دست ملت ایران در جهت ایجاد حاکمیت قرآن برداشته شد.