صافی نیوز

برچسب: بهاباد

وام ازدواج
صافی نیوز / همه دست به دست هم دادند تا این وصلت سر بگیرد و آقا و خانم زکی‌پور پس از سال‌ها تنهایی، سر خانه و زندگی‌شان بروند. گفت‌وگو با تازه داماد ۸۰ساله بهابادی را بخوانید.