صافی نیوز

برچسب: بهنام عبداللهی

صافی – وقتی صحبت از عملکرد انقلاب اسلامی می‌شود، برخی‌ تنها به دستاوردهای مادی و کمی می‌پردازند این درحالی است که دستاوردهای معنوی انقلاب وجه تمایز آن با سایر انقلاب‌های جهان به شمار می‌آید.