صافی نیوز

برچسب: تعطیلی مدارس اهر

صافی – مدارس اهر در شیفت بعداز ظهر تعطیل اعلام شد.