صافی نیوز

برچسب: تقی بهره ور

صافی نیوز / در درگیری شب گذشته مرزبانان با اشرار 3 نفر از نیروهای حافظ امنیت کشورمان در سردشت به شهادت رسیدند.