صافی نیوز

برچسب: تولید چسب های پزشکی

صافی نیوز / مجهزترین واحد تولید چسب های پزشکی و پانسمان کشور توسط یک شرکت خصوصی در مراغه راه اندازی شد.