صافی نیوز

برچسب: تیم فوتبال ماشین سازی تبریز

صافی – سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: امروز شایسته پیروزی بودیم ولی داور اشتباهات زیادی داشت.