صافی نیوز

برچسب: تیم هندبال گومبرزباخ

صافی – پویا نوروزی نژاد که عملکرد خوبی در لیگ آلمان داشت قرارداد خود با تیم گومبرزباخ را تمدید کرد و در این کشور به ورزش ادامه خواهد داد.