صافی نیوز

برچسب: جبران باسیل

صافی – جبران باسیل' وزیر امور خارجه لبنان عصر دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با 'محمدجواد ظریف' همتای ایرانی خود تاکید کرد که کشورش در نشست ورشو شرکت نخواهد کرد.