صافی نیوز

برچسب: جعفر جمالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
صافی نیوز / عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، از اقدامات تازه سازمان برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی خبر داد.