صافی نیوز

برچسب: جعفر سبحانی

سبحانی و رئیسی
صافی نیوز / رئیسی با بیان اینکه تلاش دولت در دو سال گذشته همواره اهتمام داشتن به دغدغه‌های علما و مراجع گرانقدر تقلید بوده است، تاکید کرد: دولت هرگز معیشت مردم را به اخم و لبخند دیگران گره نزده و نخواهد زد.
صافی – آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید گفت: من با تاریخ ۷۵ سال گذشته ایران به خوبی آشنایی دارم، خدماتی که جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال انجام داده قابل قیاس با قبل از آن نیست و واقعا همه مسئولان با صمیم دل خدمت کردند.
دشمن از طریق این فضا وارد خانه‌های ما شده است لذا باید برای آن تدبیری اندیشید و گرچه ما مخالف فضای مجازی و بسته شدن آن و دیوار کشیدن به دور کشور نیستیم اما نباید اجازه دهیم هر میکروبی وارد خانواده‌های ما شود.