صافی نیوز

برچسب: جلسه شورای عالی قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژه ای
صافی نیوز / رئیس قوه قضاییه با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها، به دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور تأکید کرد با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی مانع از تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بانکی شوند.