صافی نیوز

برچسب: حبیب الله رضایی

صفی – اسماعیل حاجی زاده به عنوان سرپرسرست جدید فولاد انتخاب شد.