صافی نیوز

برچسب: حبیب کاشانی

صافی نیوز / حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران از رئیس جمهور خواست تا برای پیروزی غرورآفرین ایران مقابل ولز پاداش ویژه‌ای در نظر بگیرد.