صافی نیوز

برچسب: حذف صفر

صافی -رئیس‌کل بانک مرکزی جزییات حذف چهار صفر از پول ملی را اعلام کرد.