صافی نیوز

برچسب: حسین اکبریان

صافی نیوز / یک بانوی خیراندیش در روستای کهق مراغه، باغ ۲ هزار و ۱۶ متر مربعی خود را برای ساخت مدرسه اهدا کرد.