صافی نیوز

برچسب: حسین وحید خراسانی

سیدابراهیم رئیسی
صافی نیوز / دفتر آیت الله وحید خراسانی دیدار وی با سید ابراهیم رییسی را تکذیب کرد.