صافی نیوز

برچسب: حسین کریمی مراغه ای

صافی نیوز / استاد میرزاحسین کریمی مراغه‌ای در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۱۰ در روستای روشت مراغه و در خانواده ای متدین و معتقد به اصول و احکام شیعه چشم به جهان گشود.
صافی نیوز / میرزاحسین از اوان کودکی تحت نظارت دقیق پدرش به آموختن الهیات و معارف دینی پرداخت و در ۶ سالگی وارد بازار شد؛ تجربه‌ای که رنگارنگی طبقات و افکار و باورهای مردم را در ذهنش بنیان نهاد و آرزوی ورودش به دنیای شعر و شاعری نطفه بست.