صافی نیوز

برچسب: حفاظت اطلاعات سپاه

صافی – جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمن می خواهد نگاه جوانان ایرانی به غرب باشد.