صافی نیوز

برچسب: حقوق کارکنان شرکت های دولتی

صافی نیوز / تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی تدوین و تصویب می‌شود.