صافی نیوز

برچسب: حمیدرضا نجاری

واکسن کرونا - واکسیناسیون
صافی نیوز / مسئول اداره مراقبت مرکز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت با اشاره به اينکه تاکنون ۸۰ هزارنفر از اتباع قانوني کشور واکسينه شدند، فرايند واکسيناسيون اتباع را توضيح داد.