صافی نیوز

برچسب: حمیدرضا گودرزی

صافی نیوز / معاون امنیتی استانداری تهران دلیل اصلی آتش سوزی کلینیک درمانی در شمال تهران اعلام کرد.