صافی نیوز

برچسب: خادم افتخاری امام رضا (ع)

صافی – با حضور کاروان زیر سایه خورشید در دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری، مدال خادم افتخاری امام رضا(ع) از سوی خدام رضوی بر سینه سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش نصب شد.