صافی نیوز

برچسب: خدیجه ناصری قاجار

ناصرالدین شاه
صافی نیوز / خدیجه ناصری قاجار شش سال قبل از ترور و قتل پدر خود – ناصرالدین‌شاه – به دنیا آمد، در دوران شش پادشاه زیست، شش فرزند آورد و شش سال بعد از پیروزی انقلاب هم زندگی کرد.