صافی نیوز

برچسب: خسرو ساکی

امتحانات
صافی نیوز / رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی درباره روند برگزاری امتحانات پایان سال دانش‌آموزان باتوجه به شرایط کرونا توضیح داد.