صافی نیوز

برچسب: خشونت

خشونت و نزاع
صافی نیوز / پرخاشگری و مشاهده پرخاشگری یاس، ناکامی و نا امیدی از عوامل اصلی افزایش خشونت در سطح اجتماع است.
صافی – ویدیوی تنبیه معلم برای درس‌نخواندن دانش‌آموزان نشان می‌دهد که تزریق خشونت در هر شرایطی اشتباه است و تغییر روند و ایجاد خلاقیت در آن هم تنها بازتولید خشونت را متفاوت می‌کند؛ در حالی که نتیجه یکسان است.