صافی نیوز

برچسب: خیر

صافی نیوز: خیران مراغه ای برای تامین 5 سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند این شهر کمک کردند.