صافی نیوز

برچسب: دادگاه ویژه روحانیت

محمد زارع فومنی
صافی نیوز / انصاف نیوز نوشت: دادگاه ویژه روحانیت برای محمد زارع فومنی؛ حکم پنج سال حبس و تبعید به زندان کرمان را داده است.