صافی نیوز

برچسب: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

حادثه
صافی نیوز / سقوط در مخزن چسب سازی جان ۲ کارگر را گرفته و ۳ کارگر دیگر را مصدوم کرد.
صافی – تخت های بیمارستانی قزوین از ۳۶۰ مورد در سال ۵۷ به هزار و ۸۶۳ عدد در حال حاضر افزایش یافته است که آن را باید ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی برای خدمات رسانی به مردم دانست.