صافی نیوز

برچسب: داود آقایی

صافی نیوز / معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مراغه گفت: ۲۶ تن گندم یارانه ای موقع قاچاق از شهر مراغه کشف و توقیف شد.