صافی نیوز

برچسب: درخت گردو

صافی نیوز / مدیر جهاد کشاورزی مراغه از اجرای طرح سرشاخه کاری درختان گردو در این شهرستان خبر داد.