صافی نیوز

برچسب: دوران سلجوقی

صافی – دو خمره بزرگ دوران سلجوقی که چندی پیش در شهر ری کشف شده بود حواشی را رقم زده بود.