صافی نیوز

برچسب: دولت اقدام و تحول

محسن رضایی
صافی نیوز / کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این ۲۰ سال فکر کردم و در سال ۹۲ بدون آنکه کسی متوجه شود چه خبر است من یک هزار تومانی در مقابل کلید یکی از آقایان بلند کردم و گفتم مردم، پول ملی ما در خطر است لذا جزو وظایف خود می‌دانم و به مردم ایران تعهد می‌دهم که دولت ما پول ملی را تقویت خواهد کرد و ارزش آن را تثبیت می‌کند.