صافی نیوز

برچسب: دولت تحول و عدالت

ابوالحسن فیروزآبادی
صافی نیوز / یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه ای با اشاره به شناسایی ۱۵۰ مشکل در کشور، اعلام کرد که برنامه ها و راهکارهای مشخص دولت «تحول و عدالت» را که متناسب با یکصد و پنجاه مشکل و صورت مساله شناسایی شده در کشور تبیین و تدوین شده است را به مردم ارایه خواهم کرد.