صافی نیوز

برچسب: دیوار مرزی ایران و ترکیه

دیوار مرزی
صافی نیوز / گزارش شده است که ترکيه تصميم دارد ديوار امنيتي مرزي با ايران را طولاني تر کند.