صافی نیوز

برچسب: دیوید کارمو

صافی نیوز / دیوید کارمو به یکی از گران ترین خریدهای تاریخ پورتو تبدیل شد.