صافی نیوز

برچسب: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

صافی نیوز / نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با مصوبه مجلس در بحث اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه خواهند شد و پیش بینی می شود این قانون ظرف دو ماه آینده به مرحله اجرایی برسد.
صافی نیوز / رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده است و کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.