صافی نیوز

برچسب: رادیو شهر مراغه

صافی نیوز / حسن پورعبدلی امیرخیزی به عنوان رئیس جدید رادیوشهر مراغه معرفی شد.